سقف کرمیت


  • در سیستم سقف کرمیت از تیرچه های فولادی  با جان باز در ترکیب با بتن استفاده می شود .
  • در ساخت تیرچه های مذکور از یک نبشی در بالفوقانی و یک تسمه در بال تحتانی و یک میلگردخم شده به شکل زیگزال در جان استفاده میشود.
  • برای پر کردن فضای خالی بین  تیرچه ها از قالبثابت  مانند پلی استایرن و   یا   قالب  موقت مانند کامپوزیت استفاده میشود .
  • فاصله تیرچه ها بسته به نوع قالب از 73 سانتیمتر    تا 100 سانتیمتر  متغیر است و  روی سقف نیز با  4 الی 10 سانتیمتر بتن قابل پوشاندن است .
  • تیرجه ها از نوع خود ایستا بوده و به همین دلیلهیچ نوع شمع بندی در زیر سقف نیاز نمی باشد.
  • تیرچه ها به نحوی طراحی می شوند که بتوانند وزن بتن خیس ، قالب ها و عوامل اجرایی سقف را به تنهایی تحمل کنند.
  •  پس از اینکه بتن به 75% مقاومت مشخصه خودمی رسد ، تیرچه های فولادی با بتن بصورت یک مقطع مختلط وارد عمل شده و بار های مرده و زنده سقف را تحمل می کند.