مهندس زارعی

سوابق تحصیلی  

  •  دیپلم ریاضی فیزیک از دبیرستان نمونه دولتی البرز سابق
  •  مهندسی عمران از دانشگاه قزوین

سوابق کاری

  1.  

مهندس محمد عارف زارعی

نام و نام خانوادگی : محمد عارف زارعی

 پست الکترونیکی : Sazehgostaran.iran@gmail.com

همراه : 09126141964